Rock | Adam Ondra in Flatanger, Norway | [ ThreeSixFive ]

Facebook Twitter Stumbelupon Whatsapp Google+ More

Brought to you by Ove Magne Ribsskog.

Adam Ondra, the best sportsclimber in the word, are visiting Flatanger in Norway. He has created a very hard route, proberly a 9b or 9b+. In this video he’s trying to climb the first meters of the 55 meter route. Hanshelleren, the famous Flatanger Cave, has been known as the most spectacular climping destination in Europe, especialy in the sommer as the climat is perfect and the granit in the cave is hard and dry.

Adam Ondra, verdens beste sportsklatrer, besøker Flatanger i Norge. Han har boltet en svært hard rute, trolig en 9b eller 9b+. I denne videoen prøver han å klatre de første metrene av den 55 meter lange ruta. Hanshelleren, den kjente hula i Flatanger, er blitt kjent som det mest spektakulære klatremålet i Europa, spesielt på somers tid hvor klimaet er perfekt og granitten i hula er hard og tørr.

Adam Ondra climing in the Flatanger cave in Norway from Ove Magne Ribsskog on Vimeo.

[ categories ]

[ tags ]

Advertise Here

[ advert ]

Advertise Here

[ proud to support ]

[ popular today ]